Женски Masters или „Дами канят“

Женски Masters или „Дами канят“

Списък с жените, които имат право да играят в Masters търнира.

  1. Радост Стефанова
  2. Маргарите Желева
  3. Марина Петрова
  4. Лиляна Йорданова
  5. Бленика Джелепова
  6. Милена Спасова
  7. Айсел Рафед
  8. Брнимира Тодорова

МОЛЯ, всички дами, да се обадят на 0898 75 72 70, за да потвърдят своето участие до сряда 04.10.2017г и да запишат поканените от тях мъже!