Закриване на сезон 2019г.

Уважаеми клиенти,

тенис кортовете затварят за зимния цикъл! Днес успяха да поиграят последнит желаещи. Очаквайте ни пак напролет !