Схема и програма за 04.07.2020г. АТТ 250/1000

ВАЖНО!!
Първи мач 11:00ч.
Втори мач 11:40ч.

Трети мач 12:20ч.
Четвърти мач 13:00ч.
Пети мач 13:20ч.