Тенис за деца

Здравейте,

Във връзка с новата заповед РД-01-677/ 25.11.2020 на МЗ, тениса за лица под 18г. Се спира до 21.12.2020г.
Предплатените часове ще бъдат компенсирани при първа възможност.