Резултати от 17.07.2021г. АТТ 1000, АТТ 250 и жени