Любителски турнир АТТ1000 групи и програма 13.08.2022г

Място на провеждане ТК Люлин 6