ЦЕНИ Летен сезон

Наплитане на ракети с елекртонна машина.

Предлагаме наплитане с кордажи на Pro’s pro (има и хибрид) и  Wilson.

Еднократно наемане на корт от 06.04.2020 г. – 25.10.2020 г. (29 седмици)

от 07:00ч. до 17:00ч. – 12лв/час

от 17:00 до 21:00ч. – 15лв/час

събота, неделя и празнични дни – 15 лв./час

Абонати от 06.04.2020 г. до 18.10.2020 г. (28 седмици)

 Абонати от 07:00ч. до 17:00ч.Абонати от 17:00ч. до 21:00ч.
1 час седмично336лв.420лв.
2 часа седмичн638лв.798лв.
3 часа седмичн907лв.1134лв.
4 часа седмично1182лв.1478лв.
5 часа седмично1428лв.1785лв.

ПРАВИЛА

1. Няма компенсация на часове поради лошо време или отсъствие на абонати. От 19.10.2020 г. до 25.10.2020 г. „бонус“, часовете на абонатите се запазват по график, без да се заплащат.

2. При абонамент с предимство се ползват абонатите от миналия сезон.

3. Непредплатените часове се запазват една седмица предварително.

4. ТК „Септември 06“ си запазва правото да променя (компенсира) часове при извънредни ситуации.

5. Сезонът е от 06.04.202 г. до 25.10.2020 г., което е 29 седмици.

6. Абонатите заплащат 28 седмици.

7. Осветлението НЕ е включено в цената на корта и се заплаща допълнително.

8. Потвържаване (капариране) на стари абонати до 15.03.2020 г.

Наплитане на ракети с елекртонна машина.

Предлагаме наплитане с кордажи на Pro’s pro (има и хибрид) и  Wilson.

Еднократно наемане на корт от 05.04.2020 г. – 25.10.2020 г. (29 седмици)

от 07:00ч. до 17:00ч. – 12лв/час

от 17:00 до 21:00ч. – 15лв/час

събота, неделя и празнични дни – 15 лв./час

Абонати от 06.04.2020 г. до 18.10.2020 г. (28 седмици)

 Абонати от 07:00ч. до 17:00ч.Абонати от 17:00ч. до 21:00ч.
1 час седмично336лв.420лв.
2 часа седмичн638лв.798лв.
3 часа седмичн907лв.1134лв.
4 часа седмично1182лв.1478лв.
5 часа седмично1428лв.1785лв.

ПРАВИЛА

1. Няма компенсация на часове поради лошо време или отсъствие на абонати. От 19.10.2020 г. до 25.10.2020 г. „бонус“, часовете на абонатите се запазват по график, без да се заплащат.

2. При абонамент с предимство се ползват абонатите от миналия сезон.

3. Непредплатените часове се запазват една седмица предварително.

4. ТК „Септември 06“ си запазва правото да променя (компенсира) часове при извънредни ситуации.

5. Сезонът е от 06.04.202 г. до 25.10.2020 г., което е 29 седмици.

6. Абонатите заплащат 28 седмици.

7. Осветлението НЕ е включено в цената на корта и се заплаща допълнително.

8. Потвържаване (капариране) на стари абонати до 15.03.2020 г.