ЦЕНИ Летен сезон

Наплитане на ракети с елекртонна машина.

Предлагаме наплитане с кордажи на Pro’s pro (има и хибрид) и  Wilson.

Еднократно наемане на корт от 11.04.2022 г. – 23.10.2022 г. (28 седмици)

от 07:00ч. до 17:00ч. – 15лв/час

от 17:00 до 21:00ч. – 18лв/час

събота, неделя и празнични дни – 18 лв./час

Абонати от 11.04.2022 г. до 23.10.2022 г. (28 седмици)

 Абонати от 07:00ч. до 17:00ч.Абонати от 17:00ч. до 21:00ч.
1 час седмично420лв.504лв.
2 часа седмичн798лв.958лв.
3 часа седмичн1147лв.1376лв.
4 часа седмично1461лв.1774лв.
5 часа седмично1785лв.2142лв.

ПРАВИЛА

1. Няма компенсация на часове поради лошо време или отсъствие на абонати.

2. При абонамент с предимство се ползват абонатите от миналия сезон.

3. Непредплатените часове се запазват една седмица предварително.

4. ТК „Септември 06“ си запазва правото да променя (компенсира) часове при извънредни ситуации.

5. Сезонът е с продължителност от 11.04.2022 г. до 23.10.2022 г., което е 28 седмици.

6. Осветлението е включено в цената на корта и не се заплаща допълнително.

7. Потвържаване (капариране) на стари абонати до 20.03.2022 г.