Календар 2020г.

Април

Май

Юни
27.06 ATT 500

Юли
04.07 ATT 250/1000
11.07 ATT 250/1000
18.07 ATT 250/1000
25.07Двойки

Август
01.08 ATT 500
08.08 ATT 250/1000
15.08 ATT 250/1000
22.08 ATT 250/1000

29.08 Двойки

Спетември
05.09 ATT 500
12.09 ATT 250/1000
19.09 ATT 250/1000
26.09 Двойки

Октомври

03-04.10 Masters мъже *
10.10 “Дами канят” и Masters жени **
17.10 Двойки

* Заключителен турнир. Участват най- добрите 16 мъже от годишнат ранглиста.
** Заключителен турнир.Участват най-добрите 8 жени. Всяка от които кани по двама души,
които да вземат участие в турнира “Дани канят”.

ТК Септември 2006 си запазва правото да прави промени по календара!