РАНГЛИСТА

РАНГЛИСТА ЗА 2022 г.

Сингъл мъже, Сингъл жениДвойки

ГОДИШНА РАНГЛИСТА ЗА 2021 г.

Сингъл мъже, Сингъл жениДвойки

ГОДИШНА РАНГЛИСТА ЗА 2020 г.

Сингъл мъже, Сингъл жениДвойки

ГОДИШНА  РАНГЛИСТА ЗА 2019 г.

Сингъл мъже, Сингъл жениДвойки

ГОДИШНА РАНГЛИСТА ЗА 2018 г.

Сингъл мъже, Сингъл жениДвойки

ГОДИШНА РАНГЛИСТА ЗА 2017 г.

Сингъл мъже, Сингъл жениДвойки

ГОДИШНА РАНГЛИСТА ЗА 2016 г.

Сингъл мъже, Сингъл жениДвойки

ГОДИШНА РАНГЛИСТА ЗА 2015 г.

Сингъл мъже, Сингъл жениДвойки

ГОДИШНА РАНГЛИСТА ЗА 2014 г.

Сингъл мъжеСингъл жениДвойки

ГОДИШНА РАНГЛИСТА ЗА 2013 г.

Singles и Doubles

ГОДИШНА РАНГЛИСТА ЗА 2012 г.

Singles и Doubles

ГОДИШНА РАНГЛИСТА ЗА 2011 г.

Singles и Doubles

ГОДИШНА РАНГЛИСТА ЗА 2010 г.

Singles и Doubles