РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТУРНИРИ

От 2007 година клубът организира ежеседмични любителски турнири за мъже и жени. Всички точки от участията се записват в клубната ранглиста.

Участие може да вземе всеки, който не е бил картотекиран (участвал в състезание по тенис) след 14 годишна възраст.

 

В „Masters“ турнира имат право да участват само тенисисти с минимум 5 турнира за сезона и съответното класиране.

Турнирът се провежда всяка събота, спрямо програмата от календара. Записването е до 18:00ч. в петъка преди турнира, в който искате да участвате.
ТК „Септември 06“ си запазва правото да променя програмата, като своевременно Ви уведоми за направените промени.

Аматьорски тенис турнири (АТТ)

1. Категории
Турнирите са разде лени на 5 категории

 • Masters 1500
 • Турнир за Купата на Тренера 2000
 • АТТ 1000
 • АТТ 500
 • АТТ 250

2. Провеждане

 • Masters турнирът се провежда в края на сезона, мъжете играят в 4 групи с по 4 участника, жените в 2 групи по 4участника.
 • Турнирът за “Купата на Тренера” се провежда първата събота след 2 юни. Мъжете играят в схема 32 с 8 поставени. Жените в схема 16 с 4 поставени.
 • АТТ 1000 и АТТ 250 се провеждат (според обявения календар), в един ден, играе се в схема 16 с 4 поставени
 • АТТ 500 се провежда (според обявения календар), мъжете играят се в схема 32 с 8 поставени, жените в схема 16 или 8, съответно с 4 или 2 поставени.
 • Всички турнири за жени, с изключение на Masters и “Купата на Тренера“ са от категория АТТ 500.
 • Всички турнири за двойки (според обявения календар) са от категория АТТ 500.
 • Поставените играчи се определят според ранглистата.
  „Bye“ се разпределя според ранглистата.
 • При по-малък брой участници, по преценка на организаторите, схемата може да се намали и най-ниско ранкираните да играят по 1 квалификационен мач.
 • При схема 32 и по-голяма, „bye“ се разпределя според ранглистата за първите 16, ако има нужда от повече „bye“ те се разпределят чрез жребий.

3. Регламент за участие
Право на участие в турнирите имат всички желаещи, които отговарят на изискванията за аматьори.
За различните категории регламентът за участие е:

 • Мъже:
  • Masters – първите 16 в годишната ранглиста, които имат поне 5 участия в турнирите през сезона (включително и в турнири на двойки). При отказ за участие мястото се попълва от следващите в класирането.
  • Турнирът за “Купата на Тренера” – всички желаещи. При повече от 32 желаещи, по преценка на организаторите, участват по-предно класираните или се допускат всички – схема 64, или най-ниско класираните участници ще играят квалификации.
  • АТТ 1000 – първите 16 в текущата ранглиста за годината. Могат да участват и тенисисти извън 16-те, но само при свободни места. При свободни места може да се участва и с WC (уайлд кард) по решение на организаторите.
  • АТТ 500 – всички желаещи. Ако има повече от 32 – според ранкинга или се увеличава схемата, или най-ниско класираните играят квалификации (по преценка на организаторите).
  • АТТ 250 – всички извън първите 16 в текущата ранглиста или извън първите 8 за навършилите 55 и пове години. При повече от 16 желаещи се увеличава схемата или най-ниско класираните играят квалификации.
  • Организаторите имат право да раздават следните WC- схема 16 участника 1 бр. ; схема 32 участника 2бр.
 • Жени:
  • Masters – първите 8 дами в годишната ранглиста, които имат поне 5 участия в турнирите за сезона (включително и в турнири на двойки). При отказ на участие мястото се попълва от следващите в класирането.
  • Турнирът за “Купата на Тренера” – всички желаещи. При повече от 16 желаещи, по преценка на организаторите, участват по-предно класираните или се допускат всички – схема 32, или най-ниско класираните играят квалификации.
  • АТТ 500 – всички желаещи. Ако има повече от 16 – според ранкинга или се увеличава схемата, или най-ниско класираните играят квалификации (по преценка на организаторите).

4. Ранглиста

 • Ранглистите са годишни и се обновяват ежеседмично.
 • Определянето на право на участие и поставяне след 31 май се извършва според текущата ранглистата за текущата година, а преди 31 май – според тази от предходната година.
 • При равенство в ранглистата от текущата година се взима предвид по-голям брой участия, при ново равенство, същите критерии се прилагат за ранглистата от предходната година.
 • Точки за ранглистата се присъждат според представянето в съответната категория турнири:
ПобедителФиналистПолу-финалистиЧетвърт-финалистиR16R32R64Участие в основна схемаУчастие в квалификация
Masters(1500)/16+1140
(+500)
+640
(+400)
+240120 за всяка победа в групата120 за всяка победа в групата120 за всяка победа в групата120 за всяка победа в групата25
Masters(1500)/8+900
(+500)
+400200 за всяка победа в групата200 за всяка победа в групата200 за всяка победа в групата200 за всяка победа в групата200 за всяка победа в групата25
TC(2000)/32(642000120072036018090**45***2516
ATT1000/16100060036018090*2516
ATT500/32500300180904525**2010
ATT250/16250150904520*125
ATT500/
16 (4 групи по 4)
+410
(+200)
+210
(+120)
9030 за всяка победа в групата30 за всяка победа в групата30 за всяка победа в групата30 за всяка победа в групата20
ATT500/
12 (4 групи по 3)
+410
(+200)
+210
(+120)
9045 за всяка победа в групата45 за всяка победа в групата45 за всяка победа в групата45 за всяка победа в групата
АТТ500/
8 (2 групи по 4)
+320
(+200)
+12060 за всяка победа в групата60 за всяка победа в групата60 за всяка победа в групата60 за всяка победа в групата20
АТТ500/
6 (2 групи по 3)
+320
(+200)
+12090 за всяка победа в групата90 за всяка победа в групата90 за всяка победа в групата90 за всяка победа в групата20
АТТ500/
5 (1 група)
+100100 за всяка победа в групата100 за всяка победа в групата100 за всяка победа в групата100 за всяка победа в групата20
АТТ500/
4 (1 група)
+50150 за всяка победа в групата150 за всяка победа в групата150 за всяка победа в групата150 за всяка победа в групата20

* Точките се присъждат само ако схемата е 32
** Точките се присъждат само ако схемата е 64
*** Точките се присъждат само ако схемата е 128
Съответните точки се присъждат според достигнатата фаза в турнира. При загуба в първи кръг се получават точките предвидени за участие в основна схема, а при загуба в квалификация – точките за участие в квалификация.
При непълни групи, в групите с по-малко участници се приема, че бройката се попълва с “bye” – всички получават точки за един спечелен мач. „Bye“ се поставя в групите с най-високо ранкираните поставени.

При непълна схема, ако броят на “bye” е по-голям от броя на поставените, точки за достигнaт 2-и кръг, получават само поставените. Останалите участници с “bye”, при загуба във 2-и круг (първия си мач), получават половината от точките, предвидени за достигане на 2-и кръг, но не по-малко от точките за участие. При нечетен брой точки за 2-и крък се закръгля към по-малкото, при спазване на правилото – точките да не са по-малко от тези за участие.

Пример: За турнир от категория АТТ 500, който се играе в схема 32 с 8 поставени и е имало 34 заявени участника. За основна схема се класират първите 30 (според ранглистата), а 4-а най-ниско класирани играят по 1 квалификационен мач за останалите 2 места. Точките се разпределят както следва:

 • 2-а отпаднали в квалификацията – 10
 • 16-е отпаднали в 1-и кръг – 20
 • 8-е отпаднали във 2-и кръг – 45
 • 4-е отпаднали на четвърт-финалите – 90
 • 2-а отпаднали на полу-финалите – 180
 • Загубилия във финала – 300
 • Победителя в турнира – 500

5. Формат

 • Мъже
  • АТТ1000 и 250:
   • От 8+: сет
   • Между 6-8: сет до 9
   • Между 4-6: ⅔ сета до 4
   • Под 4: ⅔ сета
  •  АТТ500
   • Под 16: групи
   • От 16: сет
 • Жени
  • АТТ500
  • От 8+ Сет
  • Под 8: групи

Организаторите си запазват правото за промени при необходимост, като участниците ще бъдат информирани своевременно!